Đến năm 2021, giải quyết cơ bản vấn đề sắp xếp trường, lớp, giáo viên
11-06-2018 || 19:33 (162 lần truy cập)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng: Cần nhìn nhận một cách thẳng thắn là công tác giáo dục của tỉnh có bước phát triển vượt bậc, song cũng tồn ...Chi Tiết

Đào tạo nghề phải gắn với việc làm
07-06-2018 || 17:05 (176 lần truy cập)

Chiều 7/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi giám sát về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về việc làm, tại Sở Lao động - Thương binh ...Chi Tiết

Trường Cao đẳng Việt - Hàn: Khó khăn về tuyển sinh
07-06-2018 || 11:33 (162 lần truy cập)

Sáng 7/6, đoàn giám sát do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, bà Ngô Ngọc Khuê làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn ...Chi Tiết

“Tập trung vào 5 ngành hàng, 4 nội dung - nâng cao giá trị sản phẩm”
07-06-2018 || 11:22 (126 lần truy cập)

Đó là nội dung chính của Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh tổ chức vào ...Chi Tiết

TP. Cà Mau: Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm
07-06-2018 || 11:16 (948 lần truy cập)

Chiều 6/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng các phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với UBND TP. Cà Mau về tình ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233