Buộc cam kết thời gian hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường
11-04-2018 || 16:41 (598 lần truy cập)

Trong 2 ngày (11 và 12/4), Chi cục Bảo vệ môi trường và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với ngành chuyên môn TP. Cà Mau, huyện Cái Nước và huyện Trần ...Chi Tiết

Quy hoạch lại việc quản lý, sử dụng đất lâm phần sao cho yên dân
11-04-2018 || 15:56 (799 lần truy cập)

Phiên họp thường kỳ tháng 4 HĐND tỉnh diễn ra ngày 11/4, đánh giá kết quả hoạt động Quý I, đề ra nhiệm vụ trọng tâm Quý II; đồng thời đưa chuyên đề về ...Chi Tiết

Huyện U Minh nhận thiếu sót và kiểm điểm rút kinh nghiệm
11-04-2018 || 09:16 (943 lần truy cập)

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh vừa có văn bản nhận thiếu sót và kiểm điểm rút kinh nghiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, khi địa phương ...Chi Tiết

Ban Văn hóa xã hội - HĐND tỉnh khảo sát các khu, điểm di tích tại huyện Trần Văn Thời
10-04-2018 || 20:58 (403 lần truy cập)

Nhằm nắm tình hình thực tế, đánh giá khó khăn, hạn chế và công tác triển khai thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát ...Chi Tiết

Giao trên 21.000ha rừng, đất lâm nghiệp cho trên 5.000 hộ
10-04-2018 || 14:40 (670 lần truy cập)

Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác giao đất, giao rừng và tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa ...Chi Tiết

Họp mặt tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer
09-04-2018 || 14:12 (305 lần truy cập)

Sáng 9/4, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt mừng Chol Chnam Thmay - Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer năm 2018....Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233