8.279 người chết do tai nạn giao thông
03-01-2018 || 14:28 (4217 lần truy cập)

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm trật tự ATGT năm 2017 và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 vừa được tổ chức vào sáng ...Chi Tiết

Cần tập trung phát triển mô hình đặc trưng của khối
30-12-2017 || 09:23 (1920 lần truy cập)

Chiều 29/12, Đoàn khối Dân Chính Đảng tỉnh Cà Mau tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018....Chi Tiết

440 cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm VIC
29-12-2017 || 16:54 (4892 lần truy cập)

Chiều 29/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ...Chi Tiết

Phải kiên quyết tái cơ cấu cách làm việc của bộ máy
29-12-2017 || 16:46 (1616 lần truy cập)

“Phải kiên quyết tái cơ cấu cách làm việc của bộ máy”, là phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố khi thảo luận những giải ...Chi Tiết

Ban Bí thư chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018
28-12-2017 || 17:01 (435 lần truy cập)

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018....Chi Tiết

Chuỗi liên kết giá trị ngành hàng tôm chưa bền vững
28-12-2017 || 16:49 (453 lần truy cập)

Chiều 28/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết với đơn vị trực thuộc sở, tổ chức hỗ trợ phi chính phủ, doanh nghiệp, ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233