Huyện Đầm Dơi một bộ phận người dân còn lơ là phòng, chống bão
24-12-2017 || 17:52 (451 lần truy cập)

Trước thông tin về tình hình cơn bão số 16 (bão Tembin) đang có hướng di chuyển vào đất liền, Cà Mau là tỉnh có khả năng bị ảnh hưởng và theo chỉ đạo của ...Chi Tiết

Huyện Năm Căn triển khai công tác ứng phó với triều cường và bão số 16
24-12-2017 || 17:39 (475 lần truy cập)

Đầu giờ chiều nay 24/12, huyện Năm Căn tổ chức triển khai công tác chuẩn bị ứng phó với triều cường và bão số 16 (bão Tembin). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ...Chi Tiết

Cà Mau yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc ứng phó bão số 16 (Tembin)
24-12-2017 || 16:50 (436 lần truy cập)

Thực hiện Chỉ đạo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau về việc chủ động theo dõi, ứng phó với bão Tembin, đồng thời đảm ...Chi Tiết

Huyện Thới Bình: Hỗ trợ 200 triệu đồng cho hộ nghèo chằng néo nhà chống bão số 16 (Tembim)
24-12-2017 || 15:40 (930 lần truy cập)

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về phương án hộ trợ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh chằng néo nhà, chống bão số 16 (Tembim), huyện Thới Bình đã chủ ...Chi Tiết

Công điện Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau
24-12-2017 || 15:27 (307 lần truy cập)

...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233