“Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”
15-11-2016 || 15:48 (355 lần truy cập)

Với chủ đề “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”, lễ phát động Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở ...Chi Tiết

Cà Mau: Hai mục tiêu quan trọng liên quan đến HIV khó đạt trong năm 2016
14-11-2016 || 10:45 (364 lần truy cập)

Trong năm 2016, hai mục tiêu quan trọng liên quan đến HIV, địa phương sẽ khó đạt. Nguyên nhân chính là do thiếu hụt về kinh phí....Chi Tiết

Thẩm định các xã có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới
14-11-2016 || 10:20 (351 lần truy cập)

Tuần qua, Hội đồng thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) tỉnh thẩm định thực tế kết quả thực hiện các tiêu chí tại những xã có khả năng đạt ...Chi Tiết

Cử tri xã Khánh Tiến: Quan tâm vấn đề điện, đường
12-11-2016 || 13:23 (590 lần truy cập)

Nhiều tuyến lộ, cầu giao thông nông thôn đã xuống cấp, gần 20 năm qua nhiều hộ dân trong xã vẫn phải sử dụng điện chia hơi, tình trạng đánh bắt nguồn lợi ...Chi Tiết

Ra sức cống hiến, trách nhiệm với địa phương
11-11-2016 || 14:30 (295 lần truy cập)

Ngày 11/11, Sở Giáo dục và Đào tạo họp mặt cán bộ khoa học kỹ thuật Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài tỉnh Cà Mau, ...Chi Tiết

“Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”
07-11-2016 || 15:36 (368 lần truy cập)

Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn chủ đề Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư là “Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô ...Chi Tiết