» Thời Sự »


Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Cà Mau

Chiều 20/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác ông Lê Vĩnh Tân có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau. Tiếp và làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.
440 cơ quan nhà nước sử dụng phần mềm VIC
29-12-2017 || 16:54 (4961 lần truy cập)

Chiều 29/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết công tác thông tin và truyền thông năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ...Chi Tiết

Phải kiên quyết tái cơ cấu cách làm việc của bộ máy
29-12-2017 || 16:46 (1671 lần truy cập)

“Phải kiên quyết tái cơ cấu cách làm việc của bộ máy”, là phát biểu kết luận tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố khi thảo luận những giải ...Chi Tiết

Ban Bí thư chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2018
28-12-2017 || 17:01 (494 lần truy cập)

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018....Chi Tiết

Chuỗi liên kết giá trị ngành hàng tôm chưa bền vững
28-12-2017 || 16:49 (545 lần truy cập)

Chiều 28/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết với đơn vị trực thuộc sở, tổ chức hỗ trợ phi chính phủ, doanh nghiệp, ...Chi Tiết

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, chốt nhiệm vụ năm 2018
28-12-2017 || 11:48 (496 lần truy cập)

Sáng 28/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ hội nghị trực tuyến với các địa phương, tập trung thảo luận những giải pháp triển ...Chi Tiết

Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành năm 2017: Kiên quyết, kịp thời, chủ động
27-12-2017 || 10:55 (860 lần truy cập)

“Đây là cuộc huy động tổng lực ứng phó trước thiên tai chưa từng có ở Cà Mau. Qua đó cho thấy sự quyết tâm, đoàn kết, trách nhiệm; tạo chuyển biến trong nhận ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243