Bộ đội biên phòng Cà Mau - 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
24-06-2015 || 07:55 (1278 lần truy cập)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về bảo vệ biên ...Chi Tiết

Đảo Trường Sa Lớn
15-06-2015 || 08:03 (769 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo ngầm Đá Tây C
01-06-2015 || 08:00 (844 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Nam Yết
28-05-2015 || 08:09 (1026 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Đá Thị
20-05-2015 || 08:10 (815 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Sơn Ca
11-05-2015 || 09:55 (903 lần truy cập)

...Chi Tiết