» Quốc Phòng - An Ninh »


Chỉ thị 05 tạo khí thế thi đua sôi nổi

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an huyện Đầm Dơi đã bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, từng tổ, đội, mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động xây dựng chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát hợp với nhiều biện pháp, cách làm hiệu quả. Là đơn vị tiêu biểu thuộc Đảng bộ Công an huyện thực hiện xuất sắc Chỉ thị 05, Chi bộ Tổng hợp vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng bằng khen, tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Đảo Trường Sa Lớn
15-06-2015 || 08:03 (865 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo ngầm Đá Tây C
01-06-2015 || 08:00 (942 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Nam Yết
28-05-2015 || 08:09 (1147 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Đá Thị
20-05-2015 || 08:10 (930 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Sơn Ca
11-05-2015 || 09:55 (1027 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Sinh Tồn Đông
04-05-2015 || 14:02 (1012 lần truy cập)

...Chi Tiết