Đại đội Trinh sát: “Đòn đánh thép” trong chiến đấu bảo vệ địa bàn
02-07-2015 || 10:12 (1721 lần truy cập)

Đại đội Trinh sát thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có nhiệm vụ huấn luyện, bám nắm địa ...Chi Tiết

Bộ đội biên phòng Cà Mau - 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
24-06-2015 || 07:55 (1557 lần truy cập)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về bảo vệ biên ...Chi Tiết

Đảo Trường Sa Lớn
15-06-2015 || 08:03 (938 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo ngầm Đá Tây C
01-06-2015 || 08:00 (1001 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Nam Yết
28-05-2015 || 08:09 (1208 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Đá Thị
20-05-2015 || 08:10 (1002 lần truy cập)

...Chi Tiết