» Quốc Phòng - An Ninh »


Lính biển ăn tết trên quê hương thứ hai

Tết của những người lính, dù xa nhà, xa người thân nhưng cũng thật ấm áp với tình quân, dân nơi đóng quân. Vì nhiệm vụ cao cả được Đảng và nhân dân giao phó, từ biên cương đến hải đảo xa xôi, các chiến sĩ luôn chắc tay súng, vững ý chí, vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Bộ đội biên phòng Cà Mau - 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
24-06-2015 || 07:55 (1627 lần truy cập)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý của Nhà nước, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về bảo vệ biên ...Chi Tiết

Đảo Trường Sa Lớn
15-06-2015 || 08:03 (985 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo ngầm Đá Tây C
01-06-2015 || 08:00 (1037 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Nam Yết
28-05-2015 || 08:09 (1253 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Đá Thị
20-05-2015 || 08:10 (1053 lần truy cập)

...Chi Tiết

Đảo Sơn Ca
11-05-2015 || 09:55 (1145 lần truy cập)

...Chi Tiết