» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Cam kết “làm theo” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc

Bằng quyết tâm chính trị cao, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Cà Mau đã nghiêm túc cụ thể hóa thông qua kế hoạch, chương trình công tác; chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong cam kết “làm theo” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc đặt ra, để tạo sự chuyển biến rõ nét.
20 năm “đi trước” làng nước
21-10-2017 || 08:15 (64 lần truy cập)

Nhiều lần tháp tùng cùng đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình dẫn đầu làm việc ở các địa phương về công ...Chi Tiết

Đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ
15-10-2017 || 08:23 (59 lần truy cập)

LTS: 5 năm qua, cán bộ các cấp, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã quyết tâm, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ...Chi Tiết

Còn sức khỏe là còn cống hiến
08-10-2017 || 14:46 (82 lần truy cập)

Sinh thời Bác Hồ thường nói: “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trường; đối với làng xóm, đối với bà con, phụ ...Chi Tiết

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam
30-09-2017 || 14:58 (88 lần truy cập)

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối của cách ...Chi Tiết

Đổi mới giáo dục và đào tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
29-09-2017 || 09:22 (119 lần truy cập)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà văn hóa kiệt xuất đồng thời cũng là nhà giáo dục vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Những cống hiến lớn lao của Người trong sự ...Chi Tiết

40 năm phát triển quan hệ của Việt Nam với Liên hợp quốc
23-09-2017 || 14:05 (89 lần truy cập)

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (LHQ) ngày 20/9/1977. Kể từ đó, quan hệ của Việt Nam với LHQ ngày càng phát triển....Chi Tiết