» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Xây dựng Đảng - nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi!

Xuân Mậu Tuất 2018 có lẽ là mùa xuân trọn vẹn, ý nghĩa nhất đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Bởi đây là lần đầu tiên trong hành trình phát triển, xã được bình chọn đứng hạng Nhất trong khối thi đua 13 xã, thị trấn của huyện.
Lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng
10-11-2017 || 13:56 (211 lần truy cập)

“Sau 100 năm, lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội (CNXH) vẫn ...Chi Tiết

Cách mạng Tháng Mười Nga với con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam
04-11-2017 || 13:55 (133 lần truy cập)

Khác với cuộc cách mạng tư sản thay thế ách thống trị phong kiến bằng ách thống trị của giai cấp tư sản, Cách mạng Tháng Mười thực hiện sứ mệnh giải phóng ...Chi Tiết

Cách mạng Tháng Mười Nga Một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX
28-10-2017 || 13:39 (163 lần truy cập)

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ ...Chi Tiết

20 năm “đi trước” làng nước
21-10-2017 || 08:15 (169 lần truy cập)

Nhiều lần tháp tùng cùng đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình dẫn đầu làm việc ở các địa phương về công ...Chi Tiết

Đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ
15-10-2017 || 08:23 (167 lần truy cập)

LTS: 5 năm qua, cán bộ các cấp, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã quyết tâm, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ...Chi Tiết

Còn sức khỏe là còn cống hiến
08-10-2017 || 14:46 (185 lần truy cập)

Sinh thời Bác Hồ thường nói: “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trường; đối với làng xóm, đối với bà con, phụ ...Chi Tiết