» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Dâng “hoa” mừng sinh nhật Bác!

Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Hiệu quả từ cách làm hay, kinh nghiệm tốt đã thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Phường 6, TP. Cà Mau nhiều thành tích trong công tác mặt trận
16-11-2016 || 08:09 (561 lần truy cập)

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 đã vận động nhân dân thực hiện tốt ...Chi Tiết

Phát huy vai trò mặt trận, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
16-11-2016 || 08:06 (537 lần truy cập)

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận ...Chi Tiết

Tận tâm với nghề
10-11-2016 || 07:49 (449 lần truy cập)

Luôn bền bỉ, tận tâm với sự nghiệp trồng người - đó là điểm chung hai cô giáo Nguyễn Thị Hương Chi và Lâm Hồng Gấm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ...Chi Tiết

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
10-11-2016 || 07:45 (508 lần truy cập)

Ngày 30 -10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ...Chi Tiết

Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức
01-11-2016 || 13:45 (571 lần truy cập)

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của cơ quan, đơn vị cam kết và thực hiện đúng Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, không ...Chi Tiết

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Cần “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”
25-10-2016 || 14:21 (518 lần truy cập)

Trên cở sở tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ...Chi Tiết