» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Dâng “hoa” mừng sinh nhật Bác!

Việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Dân Chính Đảng thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Hiệu quả từ cách làm hay, kinh nghiệm tốt đã thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
Người “phụ nữ tiêu biểu”
19-10-2016 || 14:09 (509 lần truy cập)

Hơn 12 năm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vịnh Gốc (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước), chị Ngô Thị Đậu là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu, nhiệt ...Chi Tiết

Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
19-10-2016 || 14:05 (586 lần truy cập)

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường ...Chi Tiết

Động lực để thi đua
12-10-2016 || 13:31 (882 lần truy cập)

Với các cấp Hội Phụ nữ huyện Cái Nước, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn ...Chi Tiết

Nghĩa tình đồng đội
12-10-2016 || 13:28 (837 lần truy cập)

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh huyện Phú Tân phát động phong trào xây dựng Nhà đồng đội cho hội viên cựu chiến binh đang gặp khó khăn về nhà ở. Đây là ...Chi Tiết

Cựu chiến binh ấp Cái Đôi Nhỏ làm sáng đẹp hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ”
06-10-2016 || 13:28 (773 lần truy cập)

Phát huy truyền thống tốt đẹp “bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, những năm qua, trong Chi hội Cựu Chiến binh ấp Cái Đôi ...Chi Tiết

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên
06-10-2016 || 13:25 (1336 lần truy cập)

Công tác xây dựng Đảng những năm qua có chuyển biến tiến bộ, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững, phát ...Chi Tiết