» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Tham mưu chính xác - Phục vụ hiệu quả

Trong các hoạt động nghiệp vụ của công an nhân dân, có một lực lượng ít được nhắc đến, nhưng công việc của họ luôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Lực lượng này được ví như “bộ não” thứ hai của người lãnh đạo, là trung tâm thông tin chỉ huy của tất cả các hoạt động trong toàn ngành - đó là bộ phận tham mưu.
Mỗi đảng viên là một tấm gương
23-11-2016 || 09:05 (755 lần truy cập)

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đội ngũ ...Chi Tiết

Phường 6, TP. Cà Mau nhiều thành tích trong công tác mặt trận
16-11-2016 || 08:09 (612 lần truy cập)

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 đã vận động nhân dân thực hiện tốt ...Chi Tiết

Phát huy vai trò mặt trận, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
16-11-2016 || 08:06 (645 lần truy cập)

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận ...Chi Tiết

Tận tâm với nghề
10-11-2016 || 07:49 (495 lần truy cập)

Luôn bền bỉ, tận tâm với sự nghiệp trồng người - đó là điểm chung hai cô giáo Nguyễn Thị Hương Chi và Lâm Hồng Gấm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ...Chi Tiết

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
10-11-2016 || 07:45 (565 lần truy cập)

Ngày 30 -10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ...Chi Tiết

Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức
01-11-2016 || 13:45 (634 lần truy cập)

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của cơ quan, đơn vị cam kết và thực hiện đúng Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, không ...Chi Tiết