» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ

LTS: 5 năm qua, cán bộ các cấp, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã quyết tâm, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra; khẳng định vai trò và sự đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Nhìn lại kết quả đạt được để xác định phương hướng nhiệm vụ cho chặng đường mới nhằm tiếp tục góp sức xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Báo ảnh Đất Mũi có phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Phép, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.
Phường 6, TP. Cà Mau nhiều thành tích trong công tác mặt trận
16-11-2016 || 08:09 (394 lần truy cập)

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 6 đã vận động nhân dân thực hiện tốt ...Chi Tiết

Phát huy vai trò mặt trận, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
16-11-2016 || 08:06 (316 lần truy cập)

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh - hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận ...Chi Tiết

Tận tâm với nghề
10-11-2016 || 07:49 (298 lần truy cập)

Luôn bền bỉ, tận tâm với sự nghiệp trồng người - đó là điểm chung hai cô giáo Nguyễn Thị Hương Chi và Lâm Hồng Gấm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ...Chi Tiết

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
10-11-2016 || 07:45 (337 lần truy cập)

Ngày 30 -10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ...Chi Tiết

Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức
01-11-2016 || 13:45 (370 lần truy cập)

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của cơ quan, đơn vị cam kết và thực hiện đúng Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, không ...Chi Tiết

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Cần “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”
25-10-2016 || 14:21 (350 lần truy cập)

Trên cở sở tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ...Chi Tiết