» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Tham mưu chính xác - Phục vụ hiệu quả

Trong các hoạt động nghiệp vụ của công an nhân dân, có một lực lượng ít được nhắc đến, nhưng công việc của họ luôn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Lực lượng này được ví như “bộ não” thứ hai của người lãnh đạo, là trung tâm thông tin chỉ huy của tất cả các hoạt động trong toàn ngành - đó là bộ phận tham mưu.
Cam kết “làm theo” phải gắn với nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc
23-11-2017 || 13:25 (296 lần truy cập)

Bằng quyết tâm chính trị cao, ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách ...Chi Tiết

Nữ cán bộ trẻ - nhiều sáng kiến
15-11-2017 || 08:04 (332 lần truy cập)

Vượt qua hơn 400 “ứng viên” từ các tỉnh, thành trong toàn quốc, chị Hồ Lệ Thu, cán bộ Đoàn duy nhất của Cà Mau đã vinh dự góp mặt trong danh sách 45 gương ...Chi Tiết

Gương sáng đảng viên
15-11-2017 || 08:00 (285 lần truy cập)

Ông Trần Chí Nhân là một trong 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 - 2017, ...Chi Tiết

Lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng
10-11-2017 || 13:56 (406 lần truy cập)

“Sau 100 năm, lý tưởng cao đẹp và những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội (CNXH) vẫn ...Chi Tiết

Cách mạng Tháng Mười Nga với con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam
04-11-2017 || 13:55 (332 lần truy cập)

Khác với cuộc cách mạng tư sản thay thế ách thống trị phong kiến bằng ách thống trị của giai cấp tư sản, Cách mạng Tháng Mười thực hiện sứ mệnh giải phóng ...Chi Tiết

Cách mạng Tháng Mười Nga Một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX
28-10-2017 || 13:39 (391 lần truy cập)

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ ...Chi Tiết