» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Những công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức và lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh. Đánh dấu cho phong trào này là Lễ tuyên dương 60 CNVCLĐ có thành tích học tập và làm theo Bác, vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
10-11-2016 || 07:45 (374 lần truy cập)

Ngày 30 -10, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn ...Chi Tiết

Củng cố vai trò, uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức
01-11-2016 || 13:45 (419 lần truy cập)

Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) của cơ quan, đơn vị cam kết và thực hiện đúng Quy tắc ứng xử của CB,CC,VC, không ...Chi Tiết

Triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị: Cần “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”
25-10-2016 || 14:21 (398 lần truy cập)

Trên cở sở tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, ...Chi Tiết

Người “phụ nữ tiêu biểu”
19-10-2016 || 14:09 (394 lần truy cập)

Hơn 12 năm là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Vịnh Gốc (xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước), chị Ngô Thị Đậu là một trong những cán bộ Hội tiêu biểu, nhiệt ...Chi Tiết

Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
19-10-2016 || 14:05 (463 lần truy cập)

Phát huy kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Thường ...Chi Tiết

Động lực để thi đua
12-10-2016 || 13:31 (784 lần truy cập)

Với các cấp Hội Phụ nữ huyện Cái Nước, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn ...Chi Tiết