» Chính Trị »


Phấn đấu có kết quả tốt nhất trong phát triển kinh tế - xã hội

Thông tin tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười, diễn ra tuần qua, nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết trong 6 tháng đầu năm 2017, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải: Kinh tế - xã hội Cà Mau 6 tháng qua tuy đạt được những kết quả nhất định, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đạt thấp; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; giá cát tăng đột biến; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường… đòi hỏi các ngành, các cấp phải nỗ lực phấn đấu, đề ra những giải pháp phù hợp, toàn diện và quyết liệt trên các mặt công tác nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017 đã đề ra.
Xây dựng nông thôn mới: nhìn lại, để có bước đi phù hợp
31-03-2014 || 10:06 (583 lần truy cập)

Bài cuối:
Xã chỉ đạo điểm của tỉnh: GIAN NAN ĐƯỜNG VỀ ĐÍCH

Là xã chỉ đạo điểm của tỉnh nên Tân Dân (Đầm Dơi), Trần Hợi (Trần Văn Thời), Trí Lực (Thới ...Chi Tiết

Học ở Bác lòng thương người
31-03-2014 || 10:01 (610 lần truy cập)

Khi tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Út và ông Diệp Văn Hải ở xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, nhiều người đã cảm mến bởi tính tình chân chất, hiền lành và lời ...Chi Tiết