» Chính Trị »


“Công tác dân vận cần đi vào chiều sâu, chọn khâu đột phá”

Năm qua, dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chương trình công tác đề ra; triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tuy nhiên, công tác phối hợp chưa được thường xuyên, việc nắm tình hình trong dân chưa chặt chẽ, trong tham mưu còn thiếu kịp thời… Chiều 15/3, tại Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị nhìn nhận những mặt đạt được và hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.
Góp sức vì quê hương
07-07-2014 || 14:13 (639 lần truy cập)

Trong chiến tranh, họ là những người chiến sĩ anh dũng, kiên cường không ngại hy sinh máu xương để giành lấy tự do, độc lập cho dân tộc. Thời bình, họ cũng ...Chi Tiết

Mỗi cựu chiến binh là tấm gương sáng
07-07-2014 || 14:11 (671 lần truy cập)

Trở về sau những năm tháng cống hiến cho nền độc lập tự do của dân tộc, các cựu chiến binh xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) tiếp tục phát huy phẩm chất sáng ...Chi Tiết

Cà Mau 6 tháng đầu năm 2014: Tăng trưởng làm nền tảng hoàn thành cả nhiệm kỳ
01-07-2014 || 08:32 (700 lần truy cập)

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, từ đó tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh lên trên 8%. Với đà phát ...Chi Tiết

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đời sống mới
01-07-2014 || 08:30 (875 lần truy cập)

Năm 1945, nước ta giành độc lập, đời sống xã hội còn nhiều bất cập: Đời sống vật chất, tinh thần khó khăn, thiếu thốn; tàn dư của xã hội thuộc địa ...Chi Tiết

“Hiệu ứng” tốt đẹp từ báo chí
23-06-2014 || 09:58 (686 lần truy cập)

Báo chí là một phần không thể thiếu của cuộc sống, là kho tàng kiến thức vô giá để con người tận hưởng, vận dụng và sống tốt đẹp hơn. Báo chí hiện đại với ...Chi Tiết

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tự giác, thường xuyên, nền nếp
16-06-2014 || 08:37 (713 lần truy cập)

“Qua học tập các chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương, đã tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng ...Chi Tiết