» Xã Hội »


Phát huy hiệu quả công tác đối thoại về thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, những năm qua, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong huyện U Minh đặc biệt quan tâm đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC.
Ứng phó thiên tai: Phải chủ động, tự cứu lấy mình
13-01-2018 || 09:11 (395 lần truy cập)

Dù đánh giá cao tinh thần quyết liệt và xem đây như là đợt diễn tập với quy mô lớn nhất, huy động tổng lực về nhân lực, vật lực từ tỉnh đến cơ sở, ...Chi Tiết

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018
13-01-2018 || 09:05 (250 lần truy cập)

LTS: Năm 2017, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Cà Mau ...Chi Tiết

Cà Mau chi hơn 33,2 tỷ đồng cho gia đình chính sách, người có công dịp Tết Mậu Tuất
13-01-2018 || 08:59 (510 lần truy cập)

Năm 2017, mặc dù còn không ít khó khăn, song nhằm góp phần giúp cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong tỉnh có cơ hội vui xuân, đón tết, tỉnh ...Chi Tiết

Nông thôn mới Tân Hưng Tây
13-01-2018 || 08:52 (181 lần truy cập)

...Chi Tiết

Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đạt 16/17 nhiệm vụ trọng tâm
12-01-2018 || 14:30 (231 lần truy cập)

Năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau đã thực hiện 16/17 nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đề ra, đạt trên 94%, hiện đang thực hiện ...Chi Tiết

Năm 2017 Cà Mau giảm 600 hộ dân tộc thiểu số nghèo
10-01-2018 || 21:13 (1318 lần truy cập)

Ngày 10/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018....Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307 -- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 -- 313 -- 314 -- 315 -- 316 -- 317 -- 318 -- 319 -- 320 -- 321 -- 322