Chỉnh trang hạ tầng đón xuân
12-01-2016 || 15:08 (1046 lần truy cập)

Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 đang gần kề. Những ngày này, ở TP. Cà Mau hay về các huyện, đều dễ nhận thấy không khí tất bật trên các công trình xây dựng, ...Chi Tiết

Dấu ấn của tuổi trẻ
12-01-2016 || 14:56 (738 lần truy cập)

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, công tác Đoàn và phong trào ...Chi Tiết

Nhiều đổi mới trong ngành bảo hiểm xã hội
12-01-2016 || 14:51 (685 lần truy cập)

Sau Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế ngày 15/5/2015 hướng dẫn thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành ...Chi Tiết

Ưng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá trong cải cách hành chính
12-01-2016 || 14:45 (416 lần truy cập)

Xây dựng một nền hành chính điện tử, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành ...Chi Tiết

Giảm trên 40% số người tử vong do tai nạn giao thông
12-01-2016 || 14:44 (395 lần truy cập)

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), công tác ...Chi Tiết

Cái tâm của người cán bộ!
12-01-2016 || 14:31 (457 lần truy cập)

Đề án Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017 đang được hoàn thiện tiến tới phê duyệt và triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo công tác CCHC tại ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269