» Xã Hội »


Phú Tân: Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, được huyện Phú Tân quan tâm. Từ đó, nhiều lao động sau học nghề có việc làm ổn định, chất lượng lao động ở nông thôn được nâng lên.
Điện về... nức lòng dân
31-07-2015 || 09:17 (680 lần truy cập)

Đoạn kinh Cả Kiếng (còn gọi là “Kinh Cùng”) với chiều dài gần 1,5km, thuộc ấp Nhà Phấn Gốc, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, có 33 hộ dân sinh sống. Cách đây ...Chi Tiết

“Trường tiểu học mới” ở Cà Mau
31-07-2015 || 09:15 (851 lần truy cập)

Dự án mô hình “Trường tiểu học mới” (VNEN) được triển khai tại tỉnh Cà Mau từ năm học 2012 - 2013. Sau gần ba năm triển khai, mô hình đã mang lại kết quả ...Chi Tiết

Lặng lẽ giữ bình yên xóm Đảo
31-07-2015 || 09:08 (482 lần truy cập)

Lần thứ hai đến với đảo Hòn Chuối, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và không giấu được niềm vui khi chứng kiến sự “thay da đổi thịt” về mọi mặt đời ...Chi Tiết

Hiệu quả thực thi thủ tục hành chính: Bắt nguồn từ đội ngũ cán bộ
31-07-2015 || 09:06 (515 lần truy cập)

Nền hành chính muốn phát huy đầy đủ ý nghĩa “phục vụ nhân dân”, phải đổi mới tư duy, nhận thức và hành động từ đội ngũ “công bộc của dân”....Chi Tiết

Tự phát lấn chiếm lòng đường đô thị!
31-07-2015 || 09:04 (467 lần truy cập)

...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241