» Xã Hội »


Phú Tân: Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, được huyện Phú Tân quan tâm. Từ đó, nhiều lao động sau học nghề có việc làm ổn định, chất lượng lao động ở nông thôn được nâng lên.
Xây dựng nông thôn mới ở xã Đông Hưng: Ấn tượng tiêu chí lộ giao thông
27-04-2015 || 09:26 (760 lần truy cập)

Công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, thời gian qua luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã thực hiện nghiêm túc, thường ...Chi Tiết

Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với thanh niên nhiều vấn đề được đặt ra
27-04-2015 || 08:40 (795 lần truy cập)

Thanh niên là một bộ phận giữ vai trò, vị trí rất quan trọng của xã hội; Đảng và Nhà nước trong suốt quá trình lãnh đạo luôn đánh giá đúng vai trò, vị trí ...Chi Tiết

Tích cực giữ rừng trong mùa nắng hạn
27-04-2015 || 08:34 (695 lần truy cập)

Xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, là một trong bốn xã của khu vực rừng tràm được giao đất, giao rừng theo Nghị định 181 của Chính phủ. Những mùa ...Chi Tiết

Thiếu biển báo ngã rẽ trên quốc lộ 1A
27-04-2015 || 08:28 (801 lần truy cập)

...Chi Tiết

Công trình tri ân quê hương!
27-04-2015 || 08:12 (784 lần truy cập)

Nhà truyền thống Trường Thiếu sinh quân 673 - Đoàn 962 vừa khánh thành, đưa vào sử dụng, tại ấp Tân Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Công trình được dựng ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241