» Xã Hội »


Phú Tân: Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, được huyện Phú Tân quan tâm. Từ đó, nhiều lao động sau học nghề có việc làm ổn định, chất lượng lao động ở nông thôn được nâng lên.
Văn Mần với những lời ca thắm tình quê hương
29-12-2014 || 08:36 (505 lần truy cập)

“Văn Mần có lòng đam mê văn nghệ, có vốn sống dồi dào, tụi tôi thường ví von Văn Mần sinh ra là để sáng tác. Những tác phẩm của Mần chan chứa tình cảm, ...Chi Tiết

Xoay quanh vụ tranh chấp hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau với Công ty Cổ phần Vật tư bao bì Tiến Hải:
29-12-2014 || 08:25 (553 lần truy cập)

4 LẦN XÉT XỬ - 3 KẾT QUẢ KHÔNG GIỐNG NHAU!
Tranh chấp hợp đồng thuê đất, 4 lần nhờ sự can thiệp của Tòa án các cấp, thì đã có 3 kết quả không giống nhau.Chi Tiết

Bình đẳng giới trong công tác Cán bộ
29-12-2014 || 08:20 (498 lần truy cập)

Việc bảo đảm bình đẳng giới trong công tác cán bộ ở Cà Mau thời gian qua nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện ...Chi Tiết

Gần dân để hiểu dân
29-12-2014 || 08:15 (664 lần truy cập)

Về các vùng nông thôn giai đoạn này mới thấy hết sự gắn bó mật thiết của cán bộ khuyến nông, khuyến ngư với cơ sở. Những lão nông một thời bảo thủ, ...Chi Tiết

Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững
29-12-2014 || 08:10 (547 lần truy cập)

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vừa được tỉnh Cà Mau tổ chức, bên cạnh những thành ...Chi Tiết

Khánh Hòa xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chỉ thị 03
29-12-2014 || 08:06 (468 lần truy cập)

Khánh Hòa là một trong hai xã được U Minh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề với Đảng bộ và ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241