Xoay quanh vụ tranh chấp hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau với Công ty Cổ phần Vật tư bao bì Tiến Hải:
29-12-2014 || 08:25 (592 lần truy cập)

4 LẦN XÉT XỬ - 3 KẾT QUẢ KHÔNG GIỐNG NHAU!
Tranh chấp hợp đồng thuê đất, 4 lần nhờ sự can thiệp của Tòa án các cấp, thì đã có 3 kết quả không giống nhau.Chi Tiết

Bình đẳng giới trong công tác Cán bộ
29-12-2014 || 08:20 (535 lần truy cập)

Việc bảo đảm bình đẳng giới trong công tác cán bộ ở Cà Mau thời gian qua nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện ...Chi Tiết

Gần dân để hiểu dân
29-12-2014 || 08:15 (713 lần truy cập)

Về các vùng nông thôn giai đoạn này mới thấy hết sự gắn bó mật thiết của cán bộ khuyến nông, khuyến ngư với cơ sở. Những lão nông một thời bảo thủ, ...Chi Tiết

Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững
29-12-2014 || 08:10 (597 lần truy cập)

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vừa được tỉnh Cà Mau tổ chức, bên cạnh những thành ...Chi Tiết

Khánh Hòa xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chỉ thị 03
29-12-2014 || 08:06 (502 lần truy cập)

Khánh Hòa là một trong hai xã được U Minh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề với Đảng bộ và ...Chi Tiết

1.216 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết năm 2015
27-12-2014 || 14:12 (538 lần truy cập)

Ngày 27/12, Ban Chỉ đạo phục vụ Tết năm 2015 tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015....Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270