» Xã Hội »


Phú Tân: Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, được huyện Phú Tân quan tâm. Từ đó, nhiều lao động sau học nghề có việc làm ổn định, chất lượng lao động ở nông thôn được nâng lên.
Năm anh em trên… “chuyến xe tình nguyện”
21-07-2014 || 15:37 (490 lần truy cập)

Không chỉ góp phần làm “hạ nhiệt” những “điểm nóng” về tệ nạn ma túy, mại dâm… trên địa bàn, Đội Hoạt động xã hội tình nguyện thị trấn Sông ...Chi Tiết

“Bạn tâm giao” của người nghiện
21-07-2014 || 15:35 (480 lần truy cập)

Gần 14 năm, từ làm Tổ trưởng Tổ Dân phố, cán sự xã hội cho đến đội viên Đội Hoạt động xã hội tình nguyện, ông Phạm Hoài Nhơn luôn hoàn thành xuất sắc ...Chi Tiết

Cái Nước tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014
21-07-2014 || 15:32 (520 lần truy cập)

Trên đà những thành tựu của năm 2013 làm nền tảng: Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa giai đoạn ...Chi Tiết

Đồng lòng xây dựng đô thị Năm Căn
21-07-2014 || 15:22 (456 lần truy cập)

LTS: Cùng toàn tỉnh nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong nửa đầu chặng đường của năm, huyện Năm Căn đã đạt được những ...Chi Tiết

Trí Lực: Chuyển biến tích cực sau tọa đàm trực tiếp với trưởng ấp
14-07-2014 || 08:52 (542 lần truy cập)

“Sau buổi tập huấn ngày 18-6 tại UBND xã Trí Lực (huyện Thới Bình), hầu như những quy định về trách nhiệm và quyền hạn của trưởng ấp đều được quán triệt ...Chi Tiết

“Bám rễ” Tân Ân Tây
14-07-2014 || 08:50 (446 lần truy cập)

Tân Ân Tây là xã cửa ngõ của huyện Ngọc Hiển, được huyện chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Qua hơn 3 năm thực hiện, diện mạo nông thôn Tân ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241