» Xã Hội »


Giữ vững và nâng chất nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện những năm qua, không chỉ làm thay đổi đáng kể diện mạo làng quê mà còn cải thiện rõ nét đời sống người dân nông thôn trong tỉnh. Tuy nhiên, việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng một số tiêu chí “động” ở hầu hết các xã NTM đòi hỏi sự nỗ lực lớn ở từng địa phương.
Thủ tục hành chính nhiều nơi “tự biên tự diễn”
23-06-2014 || 14:07 (573 lần truy cập)

Trong 134 thủ tục hành chính ở 13 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, không một thủ tục nào quy định cần phải có xác nhận của trưởng ấp/khóm ...Chi Tiết

Chiến dịch tiêm vắc-xin sởi - rubella: “Tiêm ngừa là giải pháp tối ưu nhất để phòng bệnh”
23-06-2014 || 10:22 (561 lần truy cập)

Trước những diễn biến khá phức tạp của tình hình bệnh sởi diễn ra trên địa bàn cả nước thời gian qua, ngày 15-5-2014, Bộ Y tế có Công văn số 2660/BYT-DP về việc triển ...Chi Tiết

Những bước chân… không mỏi
23-06-2014 || 10:15 (533 lần truy cập)

Không ngừng trau dồi đạo đức và chuyên môn để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội, những người làm nghề báo đã thầm lặng đóng góp ...Chi Tiết

Hàng chục năm trông chờ một dự án...
23-06-2014 || 10:13 (470 lần truy cập)

Đó là nỗi lòng chung của 64 hộ dân sống ven tuyến sông Tắc Thủ (ấp Tắc Thủ, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) khi rất nhiều năm qua, họ vẫn mãi trông chờ ...Chi Tiết

Nhiều bến xe không đạt yêu cầu
23-06-2014 || 10:10 (468 lần truy cập)

Qua kiểm tra tại các bến xe trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra thuộc Sở Giao thông vận tải đã phát hiện nhiều bến không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242