Mức học phí đào tạo năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
28-07-2014 || 14:34 (555 lần truy cập)

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa VIII (từ ngày 8 - 9/7/2014) đã quyết nghị ban hành mức học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục ...Chi Tiết

Giúp dân thoát nghèo
21-07-2014 || 15:39 (503 lần truy cập)

Những năm qua, Đồn Biên phòng Tiểu Dừa (xã Khánh Tiến, huyện U Minh) không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh Tổ quốc mà còn đóng ...Chi Tiết

Năm anh em trên… “chuyến xe tình nguyện”
21-07-2014 || 15:37 (521 lần truy cập)

Không chỉ góp phần làm “hạ nhiệt” những “điểm nóng” về tệ nạn ma túy, mại dâm… trên địa bàn, Đội Hoạt động xã hội tình nguyện thị trấn Sông ...Chi Tiết

“Bạn tâm giao” của người nghiện
21-07-2014 || 15:35 (510 lần truy cập)

Gần 14 năm, từ làm Tổ trưởng Tổ Dân phố, cán sự xã hội cho đến đội viên Đội Hoạt động xã hội tình nguyện, ông Phạm Hoài Nhơn luôn hoàn thành xuất sắc ...Chi Tiết

Cái Nước tạo đà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014
21-07-2014 || 15:32 (549 lần truy cập)

Trên đà những thành tựu của năm 2013 làm nền tảng: Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất tôm, lúa giai đoạn ...Chi Tiết

Đồng lòng xây dựng đô thị Năm Căn
21-07-2014 || 15:22 (480 lần truy cập)

LTS: Cùng toàn tỉnh nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, trong nửa đầu chặng đường của năm, huyện Năm Căn đã đạt được những ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255