» Xã Hội »


Phát huy hiệu quả công tác đối thoại về thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, những năm qua, cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong huyện U Minh đặc biệt quan tâm đến hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC.
Thành quả dâng đại hội
13-04-2015 || 09:37 (780 lần truy cập)

Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ (huyện Cái Nước) - ông Nguyễn Xuân Lộc: "Đảng bộ xã có 247 đảng viên, sinh hoạt tại 15 chi bộ trực thuộc. Những ngày này, công ...Chi Tiết

Cần quan tâm bảo vệ môi trường ở làng nghề
13-04-2015 || 09:36 (810 lần truy cập)

Làng nghề khô cá bổi nằm dọc kênh Tám Khệnh thuộc ấp Đá Bạc A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, với trên 14 hộ, có những hộ có thâm niên làm nghề ...Chi Tiết

Phát huy tác dụng công tác tuyên truyền
13-04-2015 || 08:44 (677 lần truy cập)

LTS: Việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 171/2013/NĐ-CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ...Chi Tiết

Trên 5.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong năm 2014
13-04-2015 || 08:42 (753 lần truy cập)

Trong năm 2014, tỉnh Cà Mau đã cấp trên 5.000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, với diện tích trên 2.400ha....Chi Tiết

Sôi nổi công trình chào mừng đại hội đảng
13-04-2015 || 08:27 (607 lần truy cập)

Những tháng đầu năm 2015, đại hội đảng bộ các cấp đã và đang diễn ra khắp các địa phương trong tỉnh. Chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này, tiến ...Chi Tiết

Căn cứ Tỉnh ủy Lung Lá Nhà Thể: “Địa chỉ đỏ” cho thế hệ trẻ
13-04-2015 || 08:15 (1219 lần truy cập)

Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy tại Lung Lá Nhà Thể tọa lạc tại ấp Trần Độ, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Nơi đây cách nay gần 70 năm, đồng chí Trần Văn Thời, ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307 -- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 -- 313 -- 314 -- 315 -- 316 -- 317 -- 318 -- 319 -- 320 -- 321 -- 322