» Xã Hội »


Hành trình giáo dục truyền thống tìm về địa chỉ đỏ

Ngày 17/3, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Huyện đoàn U Minh, Đoàn cơ sở Trại giam Cái Tàu kết hợp với Huyện đoàn Ngọc Hiển tổ chức hành trình giáo dục truyền thống tìm về với địa chỉ đỏ tại di tích lịch sử cấp quốc gia Bến Vàm Lũng.
Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững
29-12-2014 || 08:10 (678 lần truy cập)

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vừa được tỉnh Cà Mau tổ chức, bên cạnh những thành ...Chi Tiết

Khánh Hòa xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chỉ thị 03
29-12-2014 || 08:06 (594 lần truy cập)

Khánh Hòa là một trong hai xã được U Minh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề với Đảng bộ và ...Chi Tiết

1.216 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết năm 2015
27-12-2014 || 14:12 (615 lần truy cập)

Ngày 27/12, Ban Chỉ đạo phục vụ Tết năm 2015 tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015....Chi Tiết

Hội thi “Tìm hiểu về biển, hải đảo” năm 2014: Đơn vị Trường Đại học Bình Dương đoạt giải Nhất
27-12-2014 || 08:01 (598 lần truy cập)

Ngày 26/12, Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường); Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về ...Chi Tiết

Báo chí Cà Mau phản ánh đúng và kịp thời các sự kiện quan trọng
27-12-2014 || 07:57 (638 lần truy cập)

Đó là nội dung báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin và truyền thông năm 2015. Hội nghị tổng kết tình ...Chi Tiết

Xây dựng cơ bản ở TP. Cà Mau vẫn còn khó khăn
26-12-2014 || 17:12 (885 lần truy cập)

Trong bối cảnh khó khăn chung của tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, năm 2014, dù nguồn đầu tư xây dựng cơ bản của TP. Cà Mau có tăng ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307 -- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 -- 313 -- 314 -- 315 -- 316 -- 317 -- 318 -- 319 -- 320 -- 321 -- 322 -- 323 -- 324 -- 325 -- 326 -- 327 -- 328 -- 329 -- 330 -- 331 -- 332 -- 333 -- 334 -- 335