» Xã Hội »


Cái Nước: Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách sớm nhất trong vòng 5 năm qua

Năm 2017, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước UBND tỉnh giao cho huyện Cái Nước là 44 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2016. Với sự quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu và thanh thu nợ thuế tồn đọng, huyện đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước thời gian gần 2 tháng.
Những bước chân… không mỏi
23-06-2014 || 10:15 (618 lần truy cập)

Không ngừng trau dồi đạo đức và chuyên môn để theo kịp sự phát triển nhanh chóng của đời sống xã hội, những người làm nghề báo đã thầm lặng đóng góp ...Chi Tiết

Hàng chục năm trông chờ một dự án...
23-06-2014 || 10:13 (580 lần truy cập)

Đó là nỗi lòng chung của 64 hộ dân sống ven tuyến sông Tắc Thủ (ấp Tắc Thủ, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) khi rất nhiều năm qua, họ vẫn mãi trông chờ ...Chi Tiết

Nhiều bến xe không đạt yêu cầu
23-06-2014 || 10:10 (571 lần truy cập)

Qua kiểm tra tại các bến xe trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra thuộc Sở Giao thông vận tải đã phát hiện nhiều bến không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí ...Chi Tiết

Chàng trai khát khao truyền lửa đam mê
16-06-2014 || 09:12 (790 lần truy cập)

Trong các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh thời gian gần đây, khán giả thường được thưởng thức những màn biểu diễn trẻ trung, sôi động minh họa cho nhiều ...Chi Tiết

Giải pháp thủy lợi nhìn từ tiểu vùng 18 nam Cà Mau
16-06-2014 || 08:48 (816 lần truy cập)

Thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp luôn là nhu cầu rất quan trọng, dù sản xuất đối tượng nào, loại hình nào. Nhưng hiệu quả chỉ có được khi các giải ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307