» Xã Hội »


Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện U Minh đã ký liên tịch ủy thác cho vay với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nhằm chuyển nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Nghị lực tìm chữ của cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi!
29-12-2014 || 08:38 (753 lần truy cập)

Đường dẫn vào nhà Nguyễn Minh Hiếu ở ấp Rạch Cui, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, ngoằn ngoèo, lầy lội khi mưa xuống. Trong căn nhà hỗ trợ cho hộ đồng ...Chi Tiết

Văn Mần với những lời ca thắm tình quê hương
29-12-2014 || 08:36 (693 lần truy cập)

“Văn Mần có lòng đam mê văn nghệ, có vốn sống dồi dào, tụi tôi thường ví von Văn Mần sinh ra là để sáng tác. Những tác phẩm của Mần chan chứa tình cảm, ...Chi Tiết

Xoay quanh vụ tranh chấp hợp đồng thuê đất của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau với Công ty Cổ phần Vật tư bao bì Tiến Hải:
29-12-2014 || 08:25 (731 lần truy cập)

4 LẦN XÉT XỬ - 3 KẾT QUẢ KHÔNG GIỐNG NHAU!
Tranh chấp hợp đồng thuê đất, 4 lần nhờ sự can thiệp của Tòa án các cấp, thì đã có 3 kết quả không giống nhau.Chi Tiết

Bình đẳng giới trong công tác Cán bộ
29-12-2014 || 08:20 (689 lần truy cập)

Việc bảo đảm bình đẳng giới trong công tác cán bộ ở Cà Mau thời gian qua nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, tạo điều kiện ...Chi Tiết

Gần dân để hiểu dân
29-12-2014 || 08:15 (910 lần truy cập)

Về các vùng nông thôn giai đoạn này mới thấy hết sự gắn bó mật thiết của cán bộ khuyến nông, khuyến ngư với cơ sở. Những lão nông một thời bảo thủ, ...Chi Tiết

Xây dựng nền nông nghiệp toàn diện, bền vững
29-12-2014 || 08:10 (723 lần truy cập)

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vừa được tỉnh Cà Mau tổ chức, bên cạnh những thành ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307 -- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 -- 313 -- 314 -- 315 -- 316 -- 317 -- 318 -- 319 -- 320 -- 321 -- 322 -- 323 -- 324 -- 325 -- 326 -- 327 -- 328 -- 329 -- 330 -- 331 -- 332 -- 333 -- 334 -- 335 -- 336 -- 337 -- 338 -- 339 -- 340 -- 341 -- 342 -- 343 -- 344 -- 345 -- 346 -- 347 -- 348 -- 349 -- 350 -- 351 -- 352 -- 353 -- 354 -- 355 -- 356 -- 357 -- 358 -- 359 -- 360 -- 361