» Xã Hội »


Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện U Minh đã ký liên tịch ủy thác cho vay với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nhằm chuyển nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Khánh Hòa xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện chỉ thị 03
29-12-2014 || 08:06 (640 lần truy cập)

Khánh Hòa là một trong hai xã được U Minh chọn là xã điểm xây dựng nông thôn mới. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề với Đảng bộ và ...Chi Tiết

1.216 tỷ đồng dự trữ hàng hóa phục vụ Tết năm 2015
27-12-2014 || 14:12 (658 lần truy cập)

Ngày 27/12, Ban Chỉ đạo phục vụ Tết năm 2015 tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015....Chi Tiết

Hội thi “Tìm hiểu về biển, hải đảo” năm 2014: Đơn vị Trường Đại học Bình Dương đoạt giải Nhất
27-12-2014 || 08:01 (643 lần truy cập)

Ngày 26/12, Tỉnh Đoàn phối hợp với Chi cục Biển và Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường); Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về ...Chi Tiết

Báo chí Cà Mau phản ánh đúng và kịp thời các sự kiện quan trọng
27-12-2014 || 07:57 (691 lần truy cập)

Đó là nội dung báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin và truyền thông năm 2015. Hội nghị tổng kết tình ...Chi Tiết

Xây dựng cơ bản ở TP. Cà Mau vẫn còn khó khăn
26-12-2014 || 17:12 (946 lần truy cập)

Trong bối cảnh khó khăn chung của tỉnh về thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, năm 2014, dù nguồn đầu tư xây dựng cơ bản của TP. Cà Mau có tăng ...Chi Tiết

Tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo có bước chuyển biến tích cực
26-12-2014 || 16:21 (739 lần truy cập)

Ngày 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo và triển khai Kết luận ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307 -- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 -- 313 -- 314 -- 315 -- 316 -- 317 -- 318 -- 319 -- 320 -- 321 -- 322 -- 323 -- 324 -- 325 -- 326 -- 327 -- 328 -- 329 -- 330 -- 331 -- 332 -- 333 -- 334 -- 335 -- 336 -- 337 -- 338 -- 339 -- 340 -- 341 -- 342 -- 343 -- 344 -- 345 -- 346 -- 347 -- 348 -- 349 -- 350 -- 351 -- 352 -- 353 -- 354 -- 355 -- 356 -- 357 -- 358 -- 359 -- 360 -- 361