» Xã Hội »


Phát huy hiệu quả nguồn vốn ủy thác

Thực hiện phương thức ủy thác cho vay từng phần thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện U Minh đã ký liên tịch ủy thác cho vay với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, nhằm chuyển nguồn vốn tín dụng chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Đảm bảo tiến độ thực hiện đề án số hóa truyền hình mặt đất
26-01-2018 || 18:55 (489 lần truy cập)

Chiều 26/1, Đài PT-TH Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017 và đề ra những phương hướng trọng tâm cho năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thân ...Chi Tiết

Khu neo đậu, tránh trú bão tại Sông Đốc chưa phát huy hiệu quả
25-01-2018 || 16:22 (588 lần truy cập)

Hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân xây dựng sàn, mái che và cầu bê-tông lấn ra sông Ông Đốc, có nơi lấn ra trên 16m, tập trung nhiều tại thị trấn Sông Đốc, ...Chi Tiết

Vận động trên 15 ngàn suất quà hỗ trợ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam
25-01-2018 || 16:19 (245 lần truy cập)

Trợ giúp hơn 1.000 hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, học sinh nghèo, người già neo đơn; xây dựng thành công nhiều mô hình thiết thực: “Con heo vàng”, “Hùn ...Chi Tiết

Trao 10 căn Nhà tình thương và quà tết cho hộ nghèo huyện U Minh
25-01-2018 || 07:43 (199 lần truy cập)

Chiều 24/1, Hội Bảo trợ người nghèo Tây Nam Bộ phối hợp với UBND huyện U Minh tổ chức trao quà cho người nghèo huyện U Minh....Chi Tiết

Giúp chị em nâng cao năng suất lao động, vai trò, vị thế trong cuộc sống
24-01-2018 || 11:25 (541 lần truy cập)

Ngày 24/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao năng suất lao động và các giải pháp” cho doanh nghiệp, cán bộ Hội LHPN 9 ...Chi Tiết

Huy động được gần 46 tỷ đồng giúp cho gần 30.000 lượt phụ nữ
24-01-2018 || 08:18 (279 lần truy cập)

“Vai trò người phụ nữ trong từng gia đình và đời sống xã hội tiếp tục được phát huy. Nhạy bén trong lao động sáng tạo, thích ứng nhanh với sự chuyển đổi ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242 -- 243 -- 244 -- 245 -- 246 -- 247 -- 248 -- 249 -- 250 -- 251 -- 252 -- 253 -- 254 -- 255 -- 256 -- 257 -- 258 -- 259 -- 260 -- 261 -- 262 -- 263 -- 264 -- 265 -- 266 -- 267 -- 268 -- 269 -- 270 -- 271 -- 272 -- 273 -- 274 -- 275 -- 276 -- 277 -- 278 -- 279 -- 280 -- 281 -- 282 -- 283 -- 284 -- 285 -- 286 -- 287 -- 288 -- 289 -- 290 -- 291 -- 292 -- 293 -- 294 -- 295 -- 296 -- 297 -- 298 -- 299 -- 300 -- 301 -- 302 -- 303 -- 304 -- 305 -- 306 -- 307 -- 308 -- 309 -- 310 -- 311 -- 312 -- 313 -- 314 -- 315 -- 316 -- 317 -- 318 -- 319 -- 320 -- 321 -- 322 -- 323 -- 324 -- 325 -- 326 -- 327 -- 328 -- 329 -- 330 -- 331 -- 332 -- 333 -- 334 -- 335 -- 336 -- 337 -- 338 -- 339 -- 340 -- 341 -- 342 -- 343 -- 344 -- 345 -- 346 -- 347 -- 348 -- 349 -- 350 -- 351 -- 352 -- 353 -- 354 -- 355 -- 356 -- 357 -- 358 -- 359 -- 360 -- 361