» Xã Hội »


Giữ vững và nâng chất nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được thực hiện những năm qua, không chỉ làm thay đổi đáng kể diện mạo làng quê mà còn cải thiện rõ nét đời sống người dân nông thôn trong tỉnh. Tuy nhiên, việc duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng một số tiêu chí “động” ở hầu hết các xã NTM đòi hỏi sự nỗ lực lớn ở từng địa phương.
Xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm tại ấp Rạch Nhum
30-09-2016 || 16:51 (328 lần truy cập)

Thông tin từ ông Tô Quang Hợp, cán bộ thú y xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, vào chiều 26/9, ông Lê Văn Út, ấp Rạch Nhum, đã chủ động thông tin đến ...Chi Tiết

Tuyên dương 19 thanh niên khuyết tật vượt khó huyện U Minh
29-09-2016 || 09:18 (408 lần truy cập)

Ngày 28/9, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện U Minh tổ chức lễ tuyên dương “Tỏa sáng nghị lực Việt” huyện U Minh lần II, năm 2016, cho 19 thanh niên ...Chi Tiết

Trúng cá mùa biển động
29-09-2016 || 07:57 (383 lần truy cập)

...Chi Tiết

Bảo hiểm y tế cho người nghèo chính sách mang ý nghĩa nhân văn
29-09-2016 || 07:51 (353 lần truy cập)

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách nhân văn của Nhà nước nhằm đảm bảo cho mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhận thức ý nghĩa ...Chi Tiết

Xây dựng văn hóa giao thông trong học đường
29-09-2016 || 07:43 (336 lần truy cập)

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong học đường, những năm qua, các cấp, các ngành, đặc biệt là hệ thống giáo dục Cà Mau đã triển khai nhiều ...Chi Tiết

Cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công
28-09-2016 || 14:34 (302 lần truy cập)

Để góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện....Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241 -- 242