Quy hoạch và quản lý đất đai, cảnh quan đô thị: Những bất ổn và chậm khắc phục!
08-10-2017 || 15:48 (634 lần truy cập)

Tiếp tục luận bàn về công tác quy hoạch, thực hiện và quản lý quy hoạch và quản lý đô thị, đi vào từng dự án cụ thể cho thấy những hạn chế của chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn đã dẫn đến ...Chi Tiết

Quy hoạch và quản lý đất đai, cảnh quan đô thị: Những bất ổn và chậm khắc phục!
30-09-2017 || 15:19 (669 lần truy cập)

Bài 3: Quy hoạch đô thị luôn “đi sau”, “chạy theo”
Phát triển đô thị, nhất là tại các đô thị, được xác định là động lực, điều kiện và nền tảng ...Chi Tiết

Nông dân Đầm Dơi cải tạo ao đầm
26-09-2017 || 08:51 (453 lần truy cập)

Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Đầm Dơi đang tiến hành cải tạo ao, đầm, vuông tôm; thời gian diễn ra đến ngày 15/10....Chi Tiết

Quy hoạch và quản lý đất đai, cảnh quan đô thị: Những bất ổn và chậm khắc phục!
23-09-2017 || 14:24 (770 lần truy cập)

Bài 2: Nhiều sai phạm trong cấp đất, thu tiền sử dụng đất
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trước sự phát triển ngày càng nhanh ...Chi Tiết

Khi phụ huynh “quên” đội mũ bảo hiểm cho trẻ
23-09-2017 || 13:27 (603 lần truy cập)

Mặc dù quy định về việc đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ trên 6 tuổi khi tham gia giao thông đã có từ lâu, song trên thực tế, vẫn còn nhiều phụ huynh lơ là thực ...Chi Tiết

Quy hoạch và quản lý đất đai, cảnh quan đô thị: Những bất ổn và chậm khắc phục!
16-09-2017 || 15:28 (874 lần truy cập)

LTS: Quản lý đất đai là lĩnh vực vô cùng phức tạp bởi liên quan nhiều vấn đề, gắn liền với quyền lợi của mọi thành phần trong xã hội. Năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận 693 vụ ...Chi Tiết