Gần 367 tỷ đồng phục vụ phát triển sự nghiệp khoa học và công nghệ
19-09-2015 || 15:16 (2120 lần truy cập)

Xác định tầm quan trọng trong thực hiện các đề tài ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là trong thời ...Chi Tiết

Đánh giá kết quả nghiên cứu, triển khai, sử dụng các đề tài nghiên cứu khoa học
10-09-2015 || 10:43 (810 lần truy cập)

Nhằm đánh giá kết quả nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh từ năm 2010 đến nay; nắm cụ thể tình ...Chi Tiết

Chuyển giao trực tiếp mô hình chính quyền điện tử từ TP. Đà Nẵng
18-08-2015 || 09:39 (879 lần truy cập)

Ngày 17/8, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng thực hiện chuyển giao trực tiếp mô hình chính quyền điện ...Chi Tiết

Phát động Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
16-06-2015 || 15:56 (1029 lần truy cập)

Lễ phát động được Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 16-6. Chương trình này thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ Phát triển nông thôn ...Chi Tiết

Tự chủ, tự chịu trách nhiệm Yếu tố phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
06-03-2015 || 16:01 (1203 lần truy cập)

Ngày 6/3, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa ...Chi Tiết

Cà Mau sẽ quản lý rừng bằng công nghệ hiện đại
01-12-2014 || 15:02 (1333 lần truy cập)

“Xây dựng thư viện phổ phản xạ cho ảnh vệ tinh và hoàn chỉnh bản đồ chất lượng rừng ngập mặn”. Đó là công trình nghiên cứu cấp Bộ, do nhóm tác giả ...Chi Tiết