» Du Lịch »


Xuôi dòng Chắc Băng hôm nay!

Kinh xáng Chắc Băng dài hơn 40km, nối liền từ ngã ba Sông Trẹm (Thới Bình) đến Cạnh Đền, Chắc Băng - sông Cái Lớn. Đây là con kinh thông thương giữa vùng U Minh Hạ và U Minh Thượng, đồng thời ghi dấu nhiều giai thoại về nhân nghĩa, khí tiết vẹn tròn của đất và người.
Chiến sĩ quân hàm xanh cửa khẩu Lạng Sơn
22-12-2014 || 10:16 (1442 lần truy cập)

...Chi Tiết

Những “bức họa ” trên đồng ruộng Bắc Sơn
15-12-2014 || 08:40 (882 lần truy cập)

...Chi Tiết

Rừng Sác Cần Giờ
08-12-2014 || 08:47 (887 lần truy cập)

...Chi Tiết

Vẻ đẹp văn hóa người Dao
01-12-2014 || 14:46 (1225 lần truy cập)

...Chi Tiết

Trên dòng sông trăng sáng
24-11-2014 || 14:38 (1457 lần truy cập)

...Chi Tiết

Văn miếu Trấn Biên
17-11-2014 || 09:47 (1139 lần truy cập)

...Chi Tiết