Năm 2013: Hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng
31-03-2014 || 10:46 (806 lần truy cập)

Những con số trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và ma túy về tình hình vi phạm, tội phạm trên địa bàn tỉnh cho thấy, năm 2013 hoạt động của ...Chi Tiết