Chỉ tổ chức dạy một số môn đối với lớp 9 và lớp 12

Ảnh minh họa.

Theo đó, đối với lớp 9, tổ chức dạy học các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.

Chưa học các môn: Giáo dục công dân, Công nghệ, Thể dục, Âm nhạc – mỹ thuật, Tin học.

Đối với lớp 12, tổ chức dạy học các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân.

Chưa học các môn: Công nghệ, Tin học, Thể dục, Giáo dục quốc phòng – an ninh.

Việc này được thực hiện cho đến khi có thông báo mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.