» Chính Trị

28-05-2015 | 08:32 (936 lần truy cập)

Đảng bộ Viễn thông Cà Mau: Đại hội đảng viên lần thứ XV

Ngày 27/5, Đảng bộ Viễn thông Cà Mau tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


»Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận chính trị B47-CM»
»Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên»

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Cà Mau lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Viễn thông Cà Mau không ngừng phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ đặt ra: An toàn và lành mạnh về tài chính, mạng lưới luôn được mở rộng; cơ sở vật chất được tăng cường; thu nhập, đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động không ngừng được nâng lên; trình độ năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên trong ngành không ngừng được bồi dưỡng và phát triển.

Đặc biệt, trong hoạt động kinh doanh luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, góp phần cùng với tỉnh Cà Mau thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Viễn thông Cà Mau cũng luôn chú trọng đến việc tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Trong đó xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, các tổ chức đoàn thể là trọng tâm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã dành phần nhiều thời gian thảo luận về những vấn đề hạn chế, bất cập trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 thành viên. Ông Lê Hoàng Phước tái đắc cử Bí thư Đảng bộ Viễn thông Cà Mau.

VĂN ĐUM