» Kinh Tế

08-08-2016 | 09:26 (1288 lần truy cập)

Cà Mau: Thu hút 201 dự án

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016 và những năm tiếp theo, đã tạo chuyển biến đáng kể trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm nay. Điều này được thể hiện khi có nhiều doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn, phấn khởi hơn là các dự án có vốn đầu tư ngày càng lớn hơn.


»Hàng Việt Nam ngày càng được chuộng hơn»
»Thu tiền sử dụng khu vực biển »

Giai đoạn 1 Dự án Nhà máy Điện gió Khu du lịch Khai Long (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển) đang được triển khai.

Số vốn đăng ký bình quân 3,7 tỷ đồng/doanh nghiệp, vượt trên 800 tỷ đồng trong tổng nguồn đăng ký so với cùng kỳ (1.872/1.084 tỷ đồng).

Thu hút đầu tư trên địa bàn cũng đã có những điểm sáng đáng phấn khởi, khi từ đầu năm đến nay có 24 dự án, với tổng nguồn đăng ký 6.357 tỷ đồng (cùng kỳ là 14 dự án, vốn đăng ký 962 tỷ đồng), nâng số dự án đến nay trên địa bàn là 201, tổng nguồn đầu tư 83.264 tỷ đồng.

THIÊN TRƯỜNG