» Khoa Học - Kỹ Thuật

04-01-2017 | 15:06 (1793 lần truy cập)

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Khoa học và công nghệ

Sáng ngày 4/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết với chủ đề “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự. Tại đầu cầu Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng chủ trì.


»Cà Mau phát động cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng»
»Cà Mau có 6 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia trong học sinh trung học»
»Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh»
»Quy trình chăm sóc sản khoa EENC: Lợi cho mẹ và bé từ cái ôm đầu tiên »
»Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong dân có sự chuyển biến lớn»

Ở Cà Mau, khoa học và công nghệ ngày càng phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2016, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để đưa KH&CN trở thành yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tập trung cải cách thủ tục hành chính, triển khai chính phủ điện tử, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cũng trong năm qua, hoạt động KH&CN đã có nhiều kết quả nổi bật, thể hiện trong các nhiệm vụ: Công tác xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật để phù hợp với các cam kết quốc tế và triển khai định hướng đổi mới trong lĩnh vực KH&CN, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN; phát triển thị trường KH&CN; các hoạt động hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Tại Hội nghị này, Cà Mau cùng với đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã có ý kiến một cách tập trung, thẳng thắn về những điểm còn khó khăn để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, để KH&CN thực sự trở thành động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó các ý kiến tập trung vào vấn đề tỷ lệ giữa nghiên cứu và ứng dụng chưa phù hợp; hội đồng xét tuyển các đề tài khoa học còn bất cập; cơ chế xin - cho vẫn chưa rõ ràng; khó khăn...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Hội nghị tổng kết lần này nhằm đánh giá các kết quả KH&CN trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời chỉ đạo thời gian tới, các địa phương cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, các nhiệm vụ trọng tâm của các ngành, địa phương mình; tái cơ cấu ngành KH&CN theo hướng đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia; tăng cường năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, chủ động hội nhập quốc tế…


PHÚ HỮU