» Quốc Phòng - An Ninh

10-01-2017 | 10:43 (2002 lần truy cập)

Biên giới biển Cà Mau luôn ổn định

Ngày 9/1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau dự và phát biểu chỉ đạo.


»Thao trường mùa huấn luyện»
»Giữ vững ổn định vùng biên»

Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng trong phong trào Thi đua quyết thắng.

Năm 2016, Đảng ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác Biên phòng, xây dựng đơn vị và xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác trên tất cả các mặt.

Chất lượng tổng hợp của đơn vị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, tham gia có hiệu quả nhiệm vụ diễn tập, cứu hộ cứu nạn, khắc phục thiên tai và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, củng cố cơ sở chính trị ở địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu năm 2017, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp công tác Biên phòng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện ra vào làm ăn trên biển; có biện pháp ngăn chặn ngư dân không đánh bắt vi pham vùng biển nước ngoài. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng quản lý tốt địa bàn, nhất là người nước ngoài đến khu vực biên giới biển cư trú, làm ăn, tạo điều kiện thông thoáng nhưng chặt chẽ về nghiệp vụ. Đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2016, Bộ Tư lệnh khen thưởng 4 tập thể, 5 cá nhân; Bộ Chỉ huy khen thưởng cho 39 tập thể, 139 cá nhân có thành tích trong phong trào Thi đua quyết thắng năm 2016.

SÔNG MÃ