» Kinh Tế

08-02-2017 | 14:50 (528 lần truy cập)

Khởi sắc khu vực rừng ngập mặn

Hiện nay, trên toàn lâm phần rừng ngập mặn có gần 73.000ha, bao gồm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, các Ban Quản lý rừng phòng hộ: Tam Giang I, Sào Lưới, Đầm Dơi, Nhưng Miên, Kiến Vàng, Năm Căn và Đất Mũi, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.


»KCM xử lý sự cố tại trạm tiếp bờ PM3-Cà Mau »
»Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới»

Những năm qua, công tác trồng mới và bảo vệ rừng luôn được quan tâm.

Năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm, kết quả đạt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra: Rừng đặc dụng 8.500ha, rừng phòng hộ 28.000ha được bảo vệ an toàn; đặc biệt là công tác trồng rừng với 537ha, đạt hơn 113%.

Nhiều mô hình nuôi tôm sinh thái trên lâm phần phát triển mạnh; hạ tầng giao thông nông thôn; điện lưới được đầu tư; đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc.

Các mô hình nuôi nghêu, sò huyết… góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo đó, các đơn vị đều hoàn thành công tác trồng rừng thay thế, trồng rừng sau khai thác; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm những hành vi khai thác rừng, vận chuyển lâm sản, đào đất rừng và hầm than trái phép trên lâm phần.

Điển hình, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển đang quản lý và bảo vệ hơn 20.000ha rừng; tổ chức sản xuất kinh doanh tổng hợp lâm - ngư nghiệp và các nhiệm vụ khác, đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị. Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng; thực hiện trồng rừng thay thế đạt chỉ tiêu trên giao, trồng rừng sau khai thác đạt theo phương án thiết kế được phê duyệt. Lãnh đạo điều hành sản xuất, kinh doanh tổng hợp lâm - ngư nghiệp và các dịch vụ khác có hiệu quả; các chỉ tiêu chủ yếu về doanh thu, lợi nhuận, đăng nộp ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu trên giao.

Đến thăm các đơn vị khu vực rừng ngập mặn dịp tết vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân phấn khởi với thành tựu chung của khu vực, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và nhân dân thực hiện tốt kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2017. Đồng thời, có giải pháp quản lý chặt chẽ và phát huy hiệu quả diện tích nuôi nghêu, sò huyết khu vực Mũi Cà Mau; tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ dân trên lâm phần.

MINH TRIẾT