» Giáo Dục

22-02-2017 | 11:40 (605 lần truy cập)

Họp Ban Chủ nhiệm thực hiện điều chỉnh Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển GD&ĐT tỉnh Cà Mau đến năm 2020”

Chiều 21/2, Sở GD&ĐT họp Ban Chủ nhiệm thực hiện điều chỉnh Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển GD&ĐT tỉnh Cà Mau đến năm 2020”. Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Luân, Trưởng ban Chủ nhiệm, chủ trì buổi họp.


»Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho giáo viên dạy chữ Khmer»
»Hội thảo phương pháp giáo dục EnT»

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Luân, Trưởng ban Chủ nhiệm, phát biểu kết luận buổi họp.

Sở GD&ĐT đánh giá thực trạng GD&ĐT Cà Mau thời gian qua, giai đoạn 2011 - 2016 và định hướng giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, đề án nói rõ, những ưu điểm và hạn chế của giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Tại buổi họp, các thành viên tham gia đề án trao đổi thống nhất các nội dung điều chỉnh các chỉ tiêu về phát triển GD&ĐT Cà Mau đến năm 2020 đối với các ngành học, bậc học, trong đó, định hướng sự phát triển của học sinh, sinh viên, trường lớp, cán bộ quản lý, giáo viên, cơ sở vật chất, kỹ thuật và kinh phí đầu tư cho GD&ĐT đến năm 2020.

Việc điều chỉnh Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển GD&ĐT tỉnh Cà Mau đến năm 2020” là việc làm cần thiết, nhằm giúp sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Cà Mau phát triển ổn định và bền vững.

THÔNG SẮC