» Kinh Tế

31-03-2017 | 16:53 (594 lần truy cập)

Nên đăng ký kê khai sản xuất ban đầu đối với nuôi tôm

Qua đợt hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2015 - 2016, đại đa số người bị thiệt hại không được nhận tiền hỗ trợ. Nguyên nhân do tập quán sản xuất nhỏ lẻ, không kê khai sản xuất ban đầu.


»“Chiếc thẻ vàng” và uy tín hải sản Việt»
»Nhân rộng mô hình sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng»

Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, UBND tỉnh kêu gọi người dân nên đăng ký kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền sở tại.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người dân được nhận tiền hỗ trợ thiệt hại, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đề xuất Bộ Tài chính bỏ điều kiện nêu trên. Song câu trả lời là: “Việc quy định phải đối chiếu diện tích nuôi trồng thủy sản với đăng ký kê khai sản xuất ban đầu là cần thiết, để đảm bảo việc hỗ trợ cho người dân đúng đối tượng, đúng chế độ, không để thất thoát, lãng phí và xảy ra tiêu cực, tránh hiện tượng khai khống diện tích, khai khống mức độ thiệt hại để trục lợi”.

Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, UBND tỉnh kêu gọi người dân nên đăng ký kê khai sản xuất ban đầu với chính quyền sở tại.

Đồng thời, UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quy định này.

VĂN ĐUM