» Kinh Tế

05-04-2017 | 13:11 (386 lần truy cập)

Ưu tiên phát triển 3 ngành hàng nông nghiệp chủ lực

Cà Mau đề xuất được sử dụng gói tín dụng 100 ngàn tỷ đồng cho Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Chính phủ để phát triển 3 ngành hàng nông sản chủ lực của tỉnh từ Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020.


»Liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn»
»Nuôi sò huyết không đúng phương án, khả năng sẽ xảy ra điểm nóng»
»BIDV Cà Mau ký kết Quy chế phối hợp thu ngân sách nhà nước»
»Hơn 70 đại biểu tập huấn nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại»
»Trang trại nuôi rắn “khủng” của lão nông U Minh»

Cây keo lai đang phát triển tốt trên vùng rừng U Minh Hạ.

Theo đó, 3 ngành hàng chủ lực được tỉnh chọn, gồm: Sản phẩm tôm nuôi (tôm thẻ và tôm sú), cây keo lai được trồng ở vùng U Minh Hạ và sản phẩm lúa chất lượng cao.

Đây là những ngành hàng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, bởi đã có nền tảng sản xuất ổn định, quy mô và mang lại hiệu quả.

Đối với ngành tôm, ngoài nuôi tôm quảng canh, tôm rừng, tập trung phát triển tôm thâm canh, siêu thâm canh; sản phẩm lúa chất lượng cao đối với các hình thức sản xuất lúa cao sản, lúa mùa, lúa - tôm, ưu tiên duy trì và mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ; phát triển diện tích trồng cây keo lai cỡ lớn theo hình thức dùng làm nguyên liệu chế biến gỗ xuất khẩu…

Trước đó, ngoài 3 ngành hàng trên, Cà Mau còn chọn các ngành hàng: Chuối xiêm, cá bổi U Minh, cua biển sinh thái.

TRẦN NGUYÊN