» Thời Sự

12-04-2017 | 12:53 (538 lần truy cập)

Quý I/2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỷ luật 80 đảng viên

Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp được tiến hành chủ động, đồng bộ, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát có chuyển biến rõ rệt… là những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý I và triển khai chương trình công tác Quý II/2017, do UBKT Tỉnh ủy tổ chức vào sáng 12/4. Dự Hội nghị có Phó vụ trưởng Vụ Địa phương VII, UBKT Trung ương, Cao Văn Học.


»Ông Huỳnh Hải Âu được bầu tái giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đầm Dơi »
»Ngành Y tế huyện Ngọc Hiển - cái khó “bó” chất lượng»Quý I/2017, UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra 4 tổ chức đảng, giải quyết tố cáo 9 tổ chức đảng bị tố và 16 đảng viên.

Trong quý, UBKT cấp huyện, tương đương và cơ sở giúp cấp ủy kiểm tra 40 tổ chức đảng (tăng so với cùng kỳ năm trước 13 tổ chức).

Qua kiểm tra, có 39 tổ chức thực hiện tốt nội dung kiểm tra (chiếm trên 97%), đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tổ chức có hạn chế khuyết điểm; kiểm tra 23 đảng viên, 7 cấp ủy viên (giảm so với cùng kỳ 9 đảng viên).

Công tác thực hiện giám sát, đã giám sát 217 tổ chức đảng (tăng so với cùng kỳ 105) và thi hành kỷ luật 80 đảng viên. Trong đó, khiển trách 45 đảng viên; cảnh cáo 22 đảng viên; cách chức 11; khai trừ 2.

Các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu cho cấp ủy, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong đó tập trung làm rõ những mặt còn hạn chế: Việc thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật và giải quyết tố cáo với đảng viên có trường hợp còn chậm; công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng, giám sát chuyên đề, kiểm tra tài chính đạt thấp so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, UBKT đảng ủy cơ sở sẽ tiếp tục chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, nâng cao chất lượng, quy trình thực hiện kiểm tra giám sát.

THIÊN KIM