» Kinh Tế

12-05-2017 | 10:58 (528 lần truy cập)

Giải pháp công nghệ và tài chính trong ngành nuôi trồng, chế biến tôm

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. Hồ Chí Minh và tổ chức Qxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Sở Công thương tổ chức Hội thảo “Giải pháp công nghệ và tài chính trong ngành nuôi trồng, chế biến tôm”, ngày 12/5 tại Cà Mau.


»Cái Nước: Hướng tới phát triển vùng nuôi tôm siêu thâm canh tập trung 500ha»
»Khánh thành tòa nhà VNPT Cà Mau»
»Tăng cường hợp tác để hội nhập, phát triển»
»Cơ cấu hệ thống tín dụng, quản lý tốt nợ xấu»
»Rẫy vườn chờ… tết!»Qua khảo sát của các nhóm nghiên cứu, do trình độ và công nghệ sản xuất ở Việt Nam còn lạc hậu nên tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong sản xuất hiện nay là khá lớn. Theo đó, chi phí năng lượng và nước chiếm khoảng 10% trong nuôi tôm và 20% trong chế biến tôm.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và nước trong quá trình sản xuất tôm, Hội thảo đề ra các giải pháp công nghệ về tiết kiệm năng lượng, tập trung chủ yếu vào hệ thống quạt nước (giảm từ 30 - 50%) đối với nuôi trồng và hệ thống lạnh (giảm từ 15 - 30%) đối với chế biến.

Thực hiện được vấn đề trên không những giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, góp phần tăng lợi nhuận và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành tôm Việt Nam.

Theo đó, cần tuyên truyền cho người sản xuất trong tiết kiệm năng lượng, nhất là về giải pháp công nghệ; xây dựng các mô hình áp dụng các giải pháp sử dụng hiệu quả năng lượng và nước, tiến hành nghiên cứu và đánh giá kết quả thực hiện.

TRẦN NGUYÊN